"Vår vision är att leverera högkvalitativa resultat till nöjda kunder"

- Richard Lindmark, Grundare Byggresultat

Kvalitet

På Byggresultat ska vi utföra våra uppdrag på ett sådant sätt att våra uppdragsgivares förväntningar på ett kvalificerat arbete, som blir färdigställt i rätt tid, uppfylls. Hög kvalitet och noggrann uppföljning av varje projekt, utgör en viktig konkurrensfaktor som ska ge oss möjlighet att ha långsiktiga kundrelationer med våra uppdragsgivare. Vårt arbete ska utföras på ett sådant sätt vi blir rekommenderade för kommande affärer. Plattformen i vårt kvalitetsarbete är att varje medarbetare är väl insatt i vilka regler och riktlinjer som gäller och på vilket sätt de ska tillämpas i det dagliga arbetet.

 

Miljö

Vår miljöpolicy uttalar vår strävan att nå en miljöanpassad verksamhet där miljöarbetet ingår som en naturlig del i våra medarbetares agerande. Genom att med engagerade medarbetare erbjuda miljöanpassade produkter och tjänster ska vi på Byggresultat vara en föregångare inom miljöarbete.

 

Vi ska arbeta enligt följande riktlinjer:

  • På eget initiativ genomföra miljöförbättrande åtgärder.
  • Arbeta för långsiktiga miljölösningar på alla nivåer inom företaget.
  • Utbilda och uppmuntra våra medarbetare till ett miljömedvetet beteende.
  • Genom vår yrkeskunskap och samarbete med uppdragsgivare skapa förutsättningar för sparsamt nyttjande av naturens resurser.
  • Ställa miljökrav på leverantörer och entreprenörer så att vi gemensamt når fram till en bra miljö.

Vi stödjer Aktiv Skola i kampen mot nätgrooming

Hem

Om oss

Projekt

Tjänster

Leverantörer

Kontakt